Mae Cwmni Cymunedol WTOW LTD yn gweithredu fel cwmni cyfyngedig di-elw annibynnol gydag asedau’n gweithredu er budd Lle a Phobl Rhondda Uchaf. Mae WTOW LTD yn gweithio gyda Phartneriaeth ehangach Croeso i Ein Coed i sicrhau mwy o effaith gymdeithasol yn y Rhondda Uchaf a gyda’n gilydd archwilio cyfleoedd o amgylch y gadwyn gyflenwi pren a chynhyrchion coedwig nad ydynt yn ymwneud â choed a gwasanaethau ecosystem eraill.

Bwrdd Cyfarwyddwyr Cwmni Cymunedol WTOW LTD

Personél Allweddol Ychwanegol


Mr Richard Barrett BSc Metallurgy
Accredited Quality Systems Auditor.
richard.barrett@keepwalestidy.cymru


Martyn Broughton
CYS Lead on Health & Wellbeing projects
martyn.activenutrition@gmail.com